שמעון דורני -הסרת שיער בלייזר לגברים חרדים בבני ברק


לגברים-  הסרת שיער בלייזר
על פי ההלכה, מותר להסיר שיער לצורך מניעת אי נוחות או בעיות בריאותיות, אסור להסירו לשם התייפות וגנדור מפני דין "לא יילבש" האוסר הידמות הגברים. להלכה נפסק בשולחן ערוך, שהעברת שיער בית השחי והערווה וזקן אסורה לגברים בכל דרך, והסרת שיער מאברים אחרים אסורה רק בתער.